IA DECIZII PERSONALE- MAKE PERSONAL DECISIONS

Cand Ronald Reagan era copil s-a dus impreuna cu matusa sa la un cizmar pentru a comanda o pereche de pantofi noi. Cizmarul l-a întrebat:
– Ce fel de pantofi vrei,negri sau maro?
– Nu știu,a răspuns Ronald.
-Ce fel de pantofi vrei,cu botul rotund sau pătrat? a continuat cizmarul.
-Nu știu,a răspuns din nou Ronald.
-Atunci imi vei da răspunsul peste câteva zile.
-Ok,a răspuns Ronald.
După câteva zile, cizmarul s-a intâlnit cu tânarul Ronald și l-a întrebat din nou:
-Tinere,cum vrei să fie pantofii?
-Nu știu, a spus din nou Ronald.
-Bine, a spus cizmarul, atunci vino peste câteva zile pentru a-ți lua pantofii.
După câteva zile Ronald s-a dus să iși ia pantofii,dar a fost foarte surprins să constate că  cizmarul îi făcuse un pantof negru cu botul rotund și unul maro cu botul pătrat.
-Dar ce sunt cu aceștia? a intrebat Ronald.
-Sunt ai tăi tinere.Iti aparțin.
-Dar…
-I-ai și nu uita!Nu lăsa pe altul să ia decizii în locul tău.

image

When Ronald Reagan was a child, he went along with his aunt at a shoemaker for a pair of new shoes. The shoemaker asked him:
-What kind of shoes do you  want, black or brown?
-I don’t know, Ronald answered.
-What kind of shoes do you want? Do you want square toes or round toes? continued the shoemaker.
-I don’t know,  Ronald answered again.
-Then you’ll give me the answer in a few days.
-Ok, replied  Ronald.
After a few days, the shoemaker  met with the young Ronald and asked him again:
– How do you want to be the shoes?
-I don’t know, Ronald said again.
-Well,the shoemaker said, then come back a few days later to get the shoes.
After a few days Ronald went to take his shoes, but was very surprised to find  one  black square-toed and one brown round-toed shoe! 
-But what are with these? Ronald asked.
-These are yours.These are your shoes.
-But ..
-Take them ,please and don’t forget! Don’t let another make decisions in your place.

REZULTATUL UNEI VIEȚI DE PĂCAT- THE RESULT OF A SINFUL LIFE

Este un fapt bine cunoscut că Leonardo da Vinci a pictat tabloul care reprezintă ultima cină cu Isus și apostolii, numit „Cina cea de taină”.
Marele pictor s-a confruntat cu următoare problemă: trebuia să-l picteze pe Isus și avea nevoie de un tânăr pentru a-i servi ca model. A căutat mult până ce a găsit un tânăr chipeș ,cu trăsături nobile. După ce l-a pictat pe Isus ,tânărul a plecat si nu l-a mai văzut niciodată. Au trecut câțiva ani,în timpul cărora Leonardo a pictat celelalte personaje ale tabloului. Acum urma să îl picteze pe Iuda. Ii trebuia un om cu aspect crud, care să reprezinte semnele răutății si a decadenței. În final, a găsit pe un om potrivit. L – a adus în atelierul său și a început să picteze. Deodată, a văzut că omul din fața lui plângea. L -a întrebat care este motivul iar acesta a răspuns:
– Știți, eu sunt tânărul care cu ani în urmă am pozat pentru ca dumnevoastră să-l pictați pe Isus, iar acum vă serviți de mine pentru a-l picta pe Iuda.

Iubite cititor,acest fapt ilustrează dramatic nefasta transformare pe care o produce în ființa umană păcatul sau o viață plină de vicii. Păcatul te poate aduce până la cel mai jos nivel al condiției umane. De aceea,ar trebui ca zilnic să eviți păcatul si sa dorești să trăiești ca Isus.

Și nu uita: pe cine reprezinți în viața ta de zi cu zi? Pe Isus sau pe Iuda?

image

It is a well known fact that Leonardo da Vinci painted the picture named the Last Supper .Jesus and the apostles are sitting around a big table to serve their last supper before Jesus’ crucifiction.
The great painter was faced with the following problem: he had to paint Jesus and needed a young man to serve him as a model for Jesus. He searched long to find a handsome young man with noble traits. After Leonardo painted Jesus, the young man left and did not see him anymore.Several years have passed, during which Leonardo painted all disciples. Now , Leonardo was to paint Judas.He had need a cruel-looking man, representing the signs of wickedness and decadence. Finally, he found a suitable man. The painter brought him in his studio and began painting. Suddenly, he saw the man in front of him weeping. Leonardo da Vinci asked him the reason and he replied:
– You know, I’m the young man who years ago I posed for you to paint Jesus and now you use me to paint Judas.

Dear reader, this illustrates dramatically fateful transformation that occurs in the human being , as a result of a life full of sin or a life of vice. The sin can bring anyone to the lowest level of the human condition. Therefore,you should avoid the sin and want to live like Jesus every day.

And remember :whom do you represent in your daily life, Jesus or Judas?

CEA MAI BUNĂ CARTE PE CARE AI CITIT-O VREODATĂ-THE BEST BOOK YOU’VE EVER READ

Una din pasiunile pe care o întâlnesc la oamenii din jurul meu este cititul. O întrebare pe care ne-o punem adesea când ne întâlnim este:” Ce carte citești acum?” . Și în funcție de răspunsul primit îți dai seama ce fel de om este cel din fața ta și care sunt preocupările sale.

Nu cred că există om care să nu fi citit măcar o singură carte de-a lungul existenței sale.Cunosc persoane care zilnic își pun deoparte timp pentru a citi câteva zeci de pagini dintr-o carte. Astfel, aceste persoane citesc sute de carti pe parcursul vieții lor.

Din moment ce te afli pe paginile acestui blog, cred , iubite cititor, că și tu ești un pasionat al cititului. Cred că iubești cartea și că o parte din timpul tău o dedici acestei pasiuni.

Nu stiu câte cărți ai citit până acum ,dar din cele citite, care carte o consideri a fi cea mai bună și de ce? Dacă ar fi ca să recomanzi cuiva să citească o carte, ce carte i-ai recomanda?

Aștept cu mult interes răspunsurile tale la aceste întrebări.

image

One of the passions  I meet at the people around me is reading. A question we often ask when we meet is: „What book are you reading, now?” . And depending on the response ,you realize what kind of man is in front of you and what are his concerns.

I do not think there is a man who has not read a single book during his life.I know people who set aside time to read dozens of pages from a book,every day. Thus, these people have read hundreds of books throughout their lives.

Since you are on the pages of this blog, I think ,dear reader ,that you are a passionate reader. I think that you love the book and you consacrate some of your time to this passion.

I do not know how many books you’ve read until now, but what  book do you consider to be the best and why? If you would like to recommend someone to read a book, what book would you recommend?

I am looking forward your answers to these questions.

TÂNĂRUL ȘI ATEUL – THE YOUNG MAN AND THE ATHEIST

Un tânăr se întorcea acasă cu autobuzul.Drumul către casă fiind lung, tânărul și-a scos din geantă o carte și a început să citească. Era Biblia.
Un ateu care era lângă tânărul credincios,observând că citește din Biblie l-a întrebat:
-Tinere,chiar crezi că Biblia este adevărată?
– Da,domnule.Biblia este adevăratä.
– Chiar crezi că Dumnezeu a creat lumea în șase zile?
– Fără nici o îndoială, domnule.
– Crezi,deasemenea, că Noe a supraviețuit unui potop universal?
– Da, domnule.
Exasperat, ateul l-a întrebat:
– Crezi că și povestea cu Iona este adevăratä?
Tânărul a dat din cap afirmativ și a continuat să citească.
– Cum a putut un om să supraviețuiască într-un pește trei zile?
– Nu știu, domnule, dar când voi ajunge în cer îl voi întreba.
Batjocuritor , ateul l-a  întrebat:
-Și dacă Iona nu va fi în ceruri?
– Atunci, domnule, îl veți întreba dumneavoastră.

image

A young man was returning home by bus. Being a long way , the young man took out a book from his bag and began to read . It was the Bible . An atheist who was near the faithful young man noting that he was reading the Bible asked him :
– Young man,do you really believe the Bible is true ?
– Yes, sir. The Bible is true.
– Do you really believe that God created the world in six days ?
– Without a doubt , sir.
– Do you also believe that Noah survived a global flood ?
– Yes, sir.
Exasperated , the atheist asked him :
– Do you believe that Jonah’s story is true?
The young man nodded and continued reading .
– How could a man survive in a fish for three days?
– I do not know , sir , but when I get to heaven I will ask him.
Mockingly, the atheist asked:
– But what if Jonah will not be in heaven ?
– Well, sir , then you will get to ask him.

CUM SĂ FACI BANI UȘOR SI REPEDE – HOW TO MAKE MONEY FAST AND EASY

Intr-o vacanta de vara o echipa de teologi de la o universitate crestina din Romania  s-a hotarat sa  viziteze tara Israel ,in dorinta de a vedea si de a pasi pe locurile unde candva a umblat Isus.
Intr-una din zile au ajuns pe malurile Marii Moarte.Mare le-a fost mirarea cand au vazut pe malul  Marii Moarte un evreu care pescuia.Stiind ca in Marea Moarta nu exista forme de viata ,unul din profesori ,macinat de curiozitate a mers la evreu si l-a intrebat:
-Omule,ce pescuiesti aici?Evreul ,uitandu-se la el i-a spus:
-Daca imi dai 10 dolari,am sa-ti spun.
Profesorul a scos 10 dolari si i-a dat evreului:
– Hai,acum spune-mi ce pescuiesti!
Evreul ii spuse cu satisfactie:
-Deja am pescuit 10 dolari.

image

On a summer holiday a team of theologians from a Christian university from Romania have decided to visit Israel country , wanting to see and to walk the places where Jesus once walked .
One day they reached the shores of the Dead Sea .  They were shocked when saw  a Jew who was fishing on a bank of the Dead Sea. One of the teachers, knowing that in the Dead Sea there is no life form  went to the Jew and asked him :
-Good man,tell me ,please,what  are  you fishing here ? 
The Jew , looking at him said:
-If You give me $ 10, I will tell you .
The teacher took out $ 10 and gave to the Jew :
-Now, tell me what are you fishing ?
The Jew said with satisfaction :
-I have already fished $ 10 .