IA DECIZII PERSONALE- MAKE PERSONAL DECISIONS

Cand Ronald Reagan era copil s-a dus impreuna cu matusa sa la un cizmar pentru a comanda o pereche de pantofi noi. Cizmarul l-a întrebat:
– Ce fel de pantofi vrei,negri sau maro?
– Nu știu,a răspuns Ronald.
-Ce fel de pantofi vrei,cu botul rotund sau pătrat? a continuat cizmarul.
-Nu știu,a răspuns din nou Ronald.
-Atunci imi vei da răspunsul peste câteva zile.
-Ok,a răspuns Ronald.
După câteva zile, cizmarul s-a intâlnit cu tânarul Ronald și l-a întrebat din nou:
-Tinere,cum vrei să fie pantofii?
-Nu știu, a spus din nou Ronald.
-Bine, a spus cizmarul, atunci vino peste câteva zile pentru a-ți lua pantofii.
După câteva zile Ronald s-a dus să iși ia pantofii,dar a fost foarte surprins să constate că  cizmarul îi făcuse un pantof negru cu botul rotund și unul maro cu botul pătrat.
-Dar ce sunt cu aceștia? a intrebat Ronald.
-Sunt ai tăi tinere.Iti aparțin.
-Dar…
-I-ai și nu uita!Nu lăsa pe altul să ia decizii în locul tău.

image

When Ronald Reagan was a child, he went along with his aunt at a shoemaker for a pair of new shoes. The shoemaker asked him:
-What kind of shoes do you  want, black or brown?
-I don’t know, Ronald answered.
-What kind of shoes do you want? Do you want square toes or round toes? continued the shoemaker.
-I don’t know,  Ronald answered again.
-Then you’ll give me the answer in a few days.
-Ok, replied  Ronald.
After a few days, the shoemaker  met with the young Ronald and asked him again:
– How do you want to be the shoes?
-I don’t know, Ronald said again.
-Well,the shoemaker said, then come back a few days later to get the shoes.
After a few days Ronald went to take his shoes, but was very surprised to find  one  black square-toed and one brown round-toed shoe! 
-But what are with these? Ronald asked.
-These are yours.These are your shoes.
-But ..
-Take them ,please and don’t forget! Don’t let another make decisions in your place.

REZULTATUL UNEI VIEȚI DE PĂCAT- THE RESULT OF A SINFUL LIFE

Este un fapt bine cunoscut că Leonardo da Vinci a pictat tabloul care reprezintă ultima cină cu Isus și apostolii, numit „Cina cea de taină”.
Marele pictor s-a confruntat cu următoare problemă: trebuia să-l picteze pe Isus și avea nevoie de un tânăr pentru a-i servi ca model. A căutat mult până ce a găsit un tânăr chipeș ,cu trăsături nobile. După ce l-a pictat pe Isus ,tânărul a plecat si nu l-a mai văzut niciodată. Au trecut câțiva ani,în timpul cărora Leonardo a pictat celelalte personaje ale tabloului. Acum urma să îl picteze pe Iuda. Ii trebuia un om cu aspect crud, care să reprezinte semnele răutății si a decadenței. În final, a găsit pe un om potrivit. L – a adus în atelierul său și a început să picteze. Deodată, a văzut că omul din fața lui plângea. L -a întrebat care este motivul iar acesta a răspuns:
– Știți, eu sunt tânărul care cu ani în urmă am pozat pentru ca dumnevoastră să-l pictați pe Isus, iar acum vă serviți de mine pentru a-l picta pe Iuda.

Iubite cititor,acest fapt ilustrează dramatic nefasta transformare pe care o produce în ființa umană păcatul sau o viață plină de vicii. Păcatul te poate aduce până la cel mai jos nivel al condiției umane. De aceea,ar trebui ca zilnic să eviți păcatul si sa dorești să trăiești ca Isus.

Și nu uita: pe cine reprezinți în viața ta de zi cu zi? Pe Isus sau pe Iuda?

image

It is a well known fact that Leonardo da Vinci painted the picture named the Last Supper .Jesus and the apostles are sitting around a big table to serve their last supper before Jesus’ crucifiction.
The great painter was faced with the following problem: he had to paint Jesus and needed a young man to serve him as a model for Jesus. He searched long to find a handsome young man with noble traits. After Leonardo painted Jesus, the young man left and did not see him anymore.Several years have passed, during which Leonardo painted all disciples. Now , Leonardo was to paint Judas.He had need a cruel-looking man, representing the signs of wickedness and decadence. Finally, he found a suitable man. The painter brought him in his studio and began painting. Suddenly, he saw the man in front of him weeping. Leonardo da Vinci asked him the reason and he replied:
– You know, I’m the young man who years ago I posed for you to paint Jesus and now you use me to paint Judas.

Dear reader, this illustrates dramatically fateful transformation that occurs in the human being , as a result of a life full of sin or a life of vice. The sin can bring anyone to the lowest level of the human condition. Therefore,you should avoid the sin and want to live like Jesus every day.

And remember :whom do you represent in your daily life, Jesus or Judas?

TÂNĂRUL ȘI ATEUL – THE YOUNG MAN AND THE ATHEIST

Un tânăr se întorcea acasă cu autobuzul.Drumul către casă fiind lung, tânărul și-a scos din geantă o carte și a început să citească. Era Biblia.
Un ateu care era lângă tânărul credincios,observând că citește din Biblie l-a întrebat:
-Tinere,chiar crezi că Biblia este adevărată?
– Da,domnule.Biblia este adevăratä.
– Chiar crezi că Dumnezeu a creat lumea în șase zile?
– Fără nici o îndoială, domnule.
– Crezi,deasemenea, că Noe a supraviețuit unui potop universal?
– Da, domnule.
Exasperat, ateul l-a întrebat:
– Crezi că și povestea cu Iona este adevăratä?
Tânărul a dat din cap afirmativ și a continuat să citească.
– Cum a putut un om să supraviețuiască într-un pește trei zile?
– Nu știu, domnule, dar când voi ajunge în cer îl voi întreba.
Batjocuritor , ateul l-a  întrebat:
-Și dacă Iona nu va fi în ceruri?
– Atunci, domnule, îl veți întreba dumneavoastră.

image

A young man was returning home by bus. Being a long way , the young man took out a book from his bag and began to read . It was the Bible . An atheist who was near the faithful young man noting that he was reading the Bible asked him :
– Young man,do you really believe the Bible is true ?
– Yes, sir. The Bible is true.
– Do you really believe that God created the world in six days ?
– Without a doubt , sir.
– Do you also believe that Noah survived a global flood ?
– Yes, sir.
Exasperated , the atheist asked him :
– Do you believe that Jonah’s story is true?
The young man nodded and continued reading .
– How could a man survive in a fish for three days?
– I do not know , sir , but when I get to heaven I will ask him.
Mockingly, the atheist asked:
– But what if Jonah will not be in heaven ?
– Well, sir , then you will get to ask him.

CUM SĂ FACI BANI UȘOR SI REPEDE – HOW TO MAKE MONEY FAST AND EASY

Intr-o vacanta de vara o echipa de teologi de la o universitate crestina din Romania  s-a hotarat sa  viziteze tara Israel ,in dorinta de a vedea si de a pasi pe locurile unde candva a umblat Isus.
Intr-una din zile au ajuns pe malurile Marii Moarte.Mare le-a fost mirarea cand au vazut pe malul  Marii Moarte un evreu care pescuia.Stiind ca in Marea Moarta nu exista forme de viata ,unul din profesori ,macinat de curiozitate a mers la evreu si l-a intrebat:
-Omule,ce pescuiesti aici?Evreul ,uitandu-se la el i-a spus:
-Daca imi dai 10 dolari,am sa-ti spun.
Profesorul a scos 10 dolari si i-a dat evreului:
– Hai,acum spune-mi ce pescuiesti!
Evreul ii spuse cu satisfactie:
-Deja am pescuit 10 dolari.

image

On a summer holiday a team of theologians from a Christian university from Romania have decided to visit Israel country , wanting to see and to walk the places where Jesus once walked .
One day they reached the shores of the Dead Sea .  They were shocked when saw  a Jew who was fishing on a bank of the Dead Sea. One of the teachers, knowing that in the Dead Sea there is no life form  went to the Jew and asked him :
-Good man,tell me ,please,what  are  you fishing here ? 
The Jew , looking at him said:
-If You give me $ 10, I will tell you .
The teacher took out $ 10 and gave to the Jew :
-Now, tell me what are you fishing ?
The Jew said with satisfaction :
-I have already fished $ 10 .

TEAMA DE EVOLUȚIE-THE FEAR OF EVOLUTION

Două maimuțe erau în vârful unui copac înalt.Maimuța-tată se legăna pe o creangă în timp ce maimuța-mamă își examina  cu multă minuțiozitate puișorul.Deodată, maimuța-mamă se adresă cu multă bucurie către maimuța-tată:
-Slavă Domnului că e normal;mă temeam de evoluție!

image


Two monkeys were in the top of a tall tree.Monkey -father was dangling on a branch while monkey-mother was carefully examining her baby..Suddenly, monkey-mother spoke with joy to monkey-father:
-Praised be The Lord, our baby is normal; I was afraid of evolution!

CREATORUL FLORILOR-THE CREATOR OF THE FLOWERS

Īntr-o după-amiază frumoasă de vară, doi  buni prieteni s-au hotărât să iasă în mijlocul naturii pentru a se destinde după efortul depus în primele ore ale zilei.
Când au ajuns ,tinerii au rămas plăcut surprinși de superbele flori  pe care le întâlneau la tot pasul  cât și de parfumul minunat pe care îl emanau acestea.
Unul dintre tineri era un devotat creștin care credea că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute în timp ce celălalt era un ateu convins. Fiind copleșit de frumusețea peisajului dinaintea lor,la un moment dat, tânărul credincios îl întrebă pe prietenul său:
-Amice,cine a făcut toate aceste flori superbe?
– Știi foarte bine răspunsul meu. Lucrurile acestea au apărut prin ele însele.
Nu căuta să-mi spui că le-a creat Dumnezeu. Florile există prin ele însele.
Credinciosul nu a mai insistat asupra subiectului, ci a pornit o altă discuție pe o altă temă.
La câteva zile după această întâmplare,tânărul necredincios l-a vizitat pe prietenul său. Acesta a fost întâmpinat cu multă bucurie și a fost invitat în casă. Pe unul din pereții camerei ,atârna un tablou frumos ce reprezenta niste flori ce-ți incânta privirea. Rămas cu privirea țintuită către tablou,vizitatorul a întrebat:
– Prietene,cine a pictat aceste flori minunate?
-Nimeni,prietene,nimeni nu le-a pictat. Ele au apărut în tablou prin ele însele.
Natura a gravat rama aceasta frumoasă, din perete a ieșit așa, deodată, un cui apărut de niciunde iar la un moment dat tabloul a decis să sară pe perete.
Bineînțeles, ateul s-a simțit ofensat de aceste cuvinte. Atunci creștinul a continuat:
– De ce te-ai supărat? Este logic să crezi că aceste flori fără viață și care nu emană nici un parfum trebuie să fi fost create de cineva,în timp ce milioane de flori vii, multicolore, cu parfumul lor pătrunzător care umple dealurile,câmpiile si văile să nu aibă un Creator?

Tu ,prietene,cine crezi că este Creatorul florilor?

image


In a beautiful summer afternoon , two good friends have decided to go out into nature to relax after work done in the early morning hours .When they arrived , the young men remained pleasantly surprised by the beautiful flowers they encountered everywhere and the wonderful scent emanating from them.One of them was a devout Christian who believed that God is the Creator of all things visible and invisible while the other was an atheist . Being overwhelmed by the beauty of the landscape before them , at one point , the young believer asked his friend :
-My friend, who did all these beautiful flowers ?
– You know my answer. These flowers have appeared by themselves . Do not try to tell me that God created them . The flowers appeared by themselves .
The believer has not insisted on the subject, and started another discussion on another topic .
A few days after this incident , the young unbeliver visited  his friend . It was greeted with joy and was invited into the house. On one wall of the room was hung a beautiful painting representing some flowers that delighted his eyes . Because his eyes remained pinned on the picture , the visitor asked:
– My friend, who painted these beautiful flowers ?
 -No One , my friend, nobody painted them . They appeared in painting by themselves. The nature has carved this beautiful frame,a nail appeared suddenly from nowhere and a picture at a time  decided to jump on the wall.
Of course , the atheist was offended by those words. The young Christian then went on:
– Why did you get upset?  Is it  logical to think that these lifeless flowers   must have been created by someone , while millions of multicolored flowers,  with their penetrating fragrance, that fill the hills , plains and valleys not have a Creator? 

You, my friend , who do you think is the Creator of the flowers ?

SFATUL RABINULUI- THE RABBI’S ADVICE

Salutare prieteni!

image

Există o povestioară despre un evreu care a mers īntr-o zi la rabinul său și i-a mărturisit:
-Eu nu cred în Dumnezeu!
Rabinul ,căruia nu-i venea să creadă ce auzea,după ce și-a revenit s-a îndreptat către omul acela și i-a spus:
-O,frate,cât de mult te invidiez! Tu ești intr-o stare spirituală mult mai bună decât mine! Știi, eu de câte ori întâlnesc câte un om care are nevoie de ajutor îi zic : „DOMNUL să te ajute, fiule!” și nu -l ajut cu nimic. Tu,însă, dacă nu crezi în Dumnezeu , atunci când cineva îți cere ajutor nu poți să spui: „Domnul să te ajute”, așa că tu însuți trebuie să-l ajuți. Mergi, dar,și îmbracă pe cei goi,dă de mâncare celor flămânzi, oferă speranță celor fără nădejde, viziteaza-i pe cei bolnavi și oferă-le o rază de mângâiere! Poartă-te cu toți așa cum S-ar purta Dumnezeu dacă ar exista.Apoi ,după ce vei face toate aceste lucruri ,vino din nou la mine și spune-mi dacă există Dumnezeu sau nu!”

Hello,friends!
There is a story about a Jew who went in a day to his rabbi and he confessed :
-I do not believe in God !
The rabbi , who did not believe what he was hearing turned to the man and told him :
-Oh, brother, how much I envy you ! You’re in a spiritual state much better than me! You know, whenever I meet one man who needs help I say, ” God help you , son ! ” And l don’t help him with anything. But you, if you do not believe in God when someone asks for help can not say : ” God help you ,” so you yourself should help him. Go , therefore, and clothe the naked , give food to the hungry , provide hope to the hopeless , visit the sick and give them a ray of comfort ! Treat all people as God would treat them if He exist. Then after you do all these things come back to me and tell me if there is God or not! „

Lăsați câinii să latre!

Hello dear friends.

Vorbeam zilele trecute de faptul că agenda noastră de lucru este plină de activități.Nu știu ce activități ți-ai propus să faci în viitorul apropiat dar un lucru este cert: orice ai face și oricât de bine vei face ,niciodată nu va fi pe placul tuturor celor din jurul tău. Întotdeauna se vor găsi persoane care vor avea ceva de comentat.Negativ ,bineînțeles!Deci,oricât de mult suflet ai pune pentru a face ceva,oricât de mari ar fi eforturile depuse,oricât de mare ar fi investiția făcută să nu te aștepți că vei fi apreciat/ä de toți.Nicidecum!Dimpotrivă, se vor găsi la tot pasul cârcotași care vor avea de făcut observații care mai de care mai usturătoare.

Iată un exemplu:
Se spune că un bătrân se întorcea împreună cu nepoțelul său, de vreo  zece anișori ,dintr-o lungă călătorie. Deoarece bătrânul obosise de-atâta mers pe jos ,se hotărâse într-un final să urce pe măgărușul care-i însoțea. Trecând ,însă,printr-un sat  a auzit pe câțiva săteni zicând despre el:
– Ia uitati-vă la batrânul ăsta!  Ce om fără milă! El care si-a trăit viața merge călare, iar biet băiețelul acesta merge pe jos!  Ce nerușinare!
Imediat ce a ieșit din sat a coborât de pe măgar și a urcat pe copil pe spinarea măgărușului. Dar trecând în drum spre casă printr-un alt sat a auzit alte voci răutăcioase spunând:
– Ia uitati-vă la copilul ăsta! Ce nepoliticos! El băiat tânăr merge călare iar batrânul ăsta merge pe jos! Ce lipsă de politețe!
De îndată ce au ieșit din sătul acela ,batrânul s-a urcat pe animal alături de copilaș. Trecând printr-o altă localitate au auzit alte voci strigând:
-Ia uitati-vă oameni buni! Ce fiare fără de suflet! S-au urcat doi pe un animal! Ptiu! Oameni fără de milă!
De-abia au așteptat să iasă din localitate că au sărit jos amândoi și acum mergeau obosiți pe lângă animal. Continuându-si drumul au auzit alte voci spunând:
-Ia uitați-vâ la ei! Ce oameni neînțelepți! Au cu ei un animal și nu știu sa-l folosească!

image

Ce zici de întâmplarea aceasta? Poate nu ți s-a întâmplat char așa , dar sunt sigur că într-o măsură mai mică tot ai experimentat ceva de genu…. Ce să faci īntr-o asemenea situație?Ce poți face īntr-o situație când cei din jurul tău te împroașcă  din toate parțile cu noroi? Există o expresie românească pe care sunt sigur că o cunoști: câinii latră, caravana trece. Deci lucrul cel mai bun pe care îl poți face e să lași câinii să latre și tu să îți vezi liniștit de drum. Nu-i băga în seamă! Nu are rost să te oftici degeaba,comportă-te ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit și nu uita : lasă câinii să latre! Altceva  mai bun nu știu să facă!

Drum bun!

Publicat de pe WordPress pentru Android