THE AUTHOR OF THE BIBLE-AUTORUL BIBLIEI

Although the Bible is a book whose Author is God, there are millions of people in this world who have never read this wonderful book. Many of them say that the Bible is an uninteresting and boring book. To all these people I reply: the only reason that you find the Bible  uninteresting and boring is that you do not know its Author.

Once, a young girl tried to read a book of poems. But after a few moments she put it aside because she found it dry and uninteresting. For a long time the book remained on the bookcase.The girl didn’t want to read it. Later, however, this girl met the young man who wrote the book of poems, she got acquainted with him and soon became friends. Soon, she took the book from the bookcase and began to read it,but this time she found that these were the most beautiful poems she ever read. She reads that book of poems every day. Moreover, she began to memorize many poems and recite them often to her friends.

Dear reader, are you in a similar situation? Do you say that the Bible is an uninteresting book? Try to know its Author and I know that the things will change in your life! Success!

By the way:1.What is your opinion about the Bible?
                       2.Do you know who is its Author?

Desi Biblia este o carte al carui autor este Dumnezeu, sunt milioane de oameni in lumea aceasta care nu au citit niciodata aceasta minunata Carte.Multi dintre acestia spun ca Biblia este o Carte neinteresanta si plicticoasa.

Pentru toti acesti oameni am urmatorul raspuns :singurul motiv pentru care voi gasiti Biblia ca fiind neinteresanta si necaptivanta este ca nu-I cunoasteti Autorul.

Odata, o tanara a incercat sa citeasca a carte de poezii. Dar dupa doar cateva momente a dat-o la o parte pentru ca a gasit-o seaca si neinteresanta.Mult timp cartea a ramas pe raftul bibliotecii fara ca fata sa o mai deschida pentru a o citi. Mai tarziu, insa, fata aceasta s-a intalnit cu tanarul care scrisese cartea de poezii, a facut cunostinta cu el si in scurt timp au devenit prieteni. Curand , a luat cartea din biblioteca si a inceput sa citeasca, dar de data aceasta a gasit ca erau cele mai frumoase poezii pe care le citise vreodata.Nu era absolut nici o zi  in care sa nu citeasca macar cateva poezii.Mai mult , a inceput sa invete pe de rost multe poezii si chiar le recitea adesea prietenelor sale.

Te afli  intr-o situatie similara?
Zici ca Biblia este o carte neinteresanta?
Incearca sa-I cunosti Autorul si lucrurile se vor schimba!
Succes!

SEMNELE DIN PALMELE LUI ISUS-THE MARKS IN JESUS’ HANDS

Cândva,īntr-o familie numeroasă era un copil atât de obraznic care îi necăjea întotdeauna pe ceilalți frați ai săi.Ba, crea destule probleme chiar și părinților săi. Īntr-o zi, tatăl făcu cu el următorul angajament:oridecâte ori băiețelul va greși va bate un cui în ușă, si de cate ori va face o faptă bună,va scoate câte un cui.
Curând,băiețelul a observat că ușa era plină numai cu cuie. Dandu-si seama cât de multe rele a făcut, a regretat si a luat decizia să facă numai fapte bune. Intr-un timp foarte scurt, au fost scoase toate cuiele.
Vrând să recompenseze pe băiat,tatăl s-a dus să-i cumpere dulciuri,jucării si haine.Când s-a întors ,tatăl a găsit pe copil plângând cu amărăciune. Mirat, tatăl l-a întrebat:
-De ce plângi ,fiule?
-Tati,plâng pentru că au rămas găurile.

Iubite cititor,faptele noastre rele pe care le-am făcut în viață au făcut ca palmele delicate ale lui Isus să fie pironite pe crucea de pe dealul  Golgotei.

Isaia 53
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.

Chiar dacă regretăm aceste fapte rele,in palmele lui Isus vor rămâne semnele cuielor ce l-au pironit pe cruce,și aceste semne vor rămâne pentru veșnicii.Vestea buna este ca aceste cicatrici din palmele lui Isus sunt dovada dragostei Sale pentru tine.Tot în cartea profetului Isaia citim:

Isaia 49
16. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele!

Numele tău este gravat pentru veșnicii în palmele lui Isus.
Și aceasta pentru că El te iubește.

Ioan 3
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Nu-i minunat să știi că Isus te iubește?

image


Once, in a large family was  a child very naughty .He was always teasing his brothers and was creating enough troubles  even to his parents . One day , his father made ​​the following agreement : whenever the little boy will do an evil, the father must drive a nail in the door, and whenever he will  do a good deed , the father must remove a nail from the door.
Soon , the boy noticed that the door was filled with nails  . Realizing how much evil he did , he regretted and decided to do only good deeds. In a very short time, all the nails were removed .
Wanting to reward the boy , the father went to buy sweets, toys and clothes . When he returned , the father found the child crying bitterly. Wondering father asked him :
-Why are you crying ,my son?
– Dad ,  I am crying because the holes remained în the door.

Dear reader, our evil deeds we have done in the  life have made that the delicate hands of Jesus to be nailed to the cross on Calvary hill

But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed  Isaiah 53:5

Even though we regret these evil deeds ,in the hands of Jesus will remain nail holes that had nailed Him to the cross , and these holes will remain for eternity.  The good news is that these scars in Jesus’ hands are evidence of His love for you. Also in the book of Isaiah we read:

See, I have engraved you on the palms of my hands. Isaiah 49:16

Your name is engraved for eternity in the hands of Jesus. This is because He loves you .

John 3:16 NIV
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

Is not wonderful to know that Jesus loves you?

INTREBĂRI CU PRIVIRE LA DUMNEZEU

Dragi prieteni,bun regăsit tuturor!

În umblarea noastră pe acest pământ, de-a lungul existenței noastre umane, nenumărate întrebări  se ridică cu privire la lucrurile ce ne înconjoară.Însă, nu rareori,mulți dintre noi avem întrebări cu privire la Dumnezeu. Și de multe ori aceste întrebări rămân fără răspunsuri,nu pentru faptul că nu ar exista raspunsuri la ele ci pentru faptul că noi nu suntem dispuși să studiem pentru a afla mai multe despre El.

image

Cândva demult,īntr-o țară îndepărtată trăia un împărat care se confrunta cu aceleași întrebări cu care ne confruntăm si noi. Ca împărat gustase si văzuse tot ce se poate gusta și vedea  pe acest pământ. Însă cu cât îmbătrânea cu atât mai mult i se vedea pe chip o mâhnire tot mai accentuată. La un moment dat s-a adresat demnitarilor săi și le-a spus.
– Tot ce mi-au dorit ochii am văzut în lumea aceasta. Ceva însă în lumea asta nu am văzut- pe Dumnezeu! Și acum vreau să Îl văd pe Dumnezeu. Deci,dacă nu mi-l veți arăta pe Dumnezeu veți fi decapitați. Și nu uitați: aveți răgaz o perioadă de trei zile!
Tristețea se instalase pe fețele sfetnicilor,a preoților și a tuturor boierilor de la curte. Cerința împăratului li se părea absurdâ.Cum ar fi putut ei ca oameni sa-i arate împăratului pe Dumnezeu? Pe măsură ce timpul se scurgea o liniște tot mai adâncă se așternea la curtea împăratului. În sfârșit, au trecut cele trei zile și toți demnitarii își așteptau tragicul sfârșit.
Deodată, un tânăr păstor se înfățișă înaintea împăratului si-i spuse:
-Măria-Ta sunt aici tocmai pentru ați îndeplini dorința.
-Bine,a spus imparatul, dar fii atent ca dacă nu reușești, acolo unde îți sunt picioarele,acolo îți va sta capul.
Fiind o zi însorită de vară, tânărul păstor îl invită pe împărat să iasă afară. Acolo,arătându-i soarele ce strălucea în toată puterea îi zise împăratului:
– Împărate, te rog privește în sus la soare!
Împăratul  a vrut ca să arunce o privire spre soare,dar razele orbitoare l-au silit să-și întoarcă privirea īntr-o altă direcție.
-De ce ți-ai întors privirea ,împărate?
-Nu pot să mă uit la soare,tinerelule!
-Atunci cum vrei să-l vezi pe Dumnezeu, împărate? Dacă,nu poți să te uiți la soare,care este doar a licărire a slavei Sale,cum ai gândit ,împărate, ca poți să-l vezi pe Dumnezeu?
– Văd ca ești un tânăr isteț. Știi ,vreau să-mi mai răspunzi la o întrebare:Ce a fost înainte de Dumnezeu?
Tânărul s-a gândit câteva momente apoi a răspuns:
-Măria-Ta,îți fac si eu o cerere: te rog începe să numeri!
Împăratul începu să numere:
-Unu,doi,trei,patru,cinci…
-Nu,împărate,nu așa! Începe să numeri înainte de unu!
-Cum așa? Nu știi că înainte de unu nu este nimic?
-Bine ai răspuns ,împărate! Să știi că nici înainte de Dumnezeu nu a fost nimic!
Acest răspuns a plăcut și mai mult împăratului. În cele din urmă acesta a zis:
-Știi,mai am o singură întrebare: ce face Dumnezeu?
-Cu plăcere o să-ți răspund și la această întrebare,împărate. Dar înainte de aceasta ,te rog să binevoiesti să facem un schimb de haine.
Împăratul s-a dezbrăcat de hainele împărătești si a făcut schimb cu hainele păstorului. Apoi tânărul a zis împăratului:
-Exact asta a făcut Dumnezeu. A venit pe pământ și a îmbrăcat natura umană pentru ca noi oamenii să ne facem părtași de natură divină.
Atât de mult a plăcut acest răspuns împăratului, că în final a zis:
-Da ,tinerelule ,acum îl văd pe Dumnezeu!

Tu, iubite cititor,ce spui?
Ai reușit să-l vezi pe Dumnezeu?

CEA MAI MARE PROVOCARE: CEREȚI ORICE

Salutare tuturor.

Dragi prieteni ,astăzi vreau să vă vorbesc despre cea mai mare provocare care vi s-a făcut vreodată. Provocarea este făcută de Isus și o găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Iată despre ce este vorba:

Ioan 15
7. Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da..

image

Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la acest lucru. Dar, luați în considerație  această oportunitate,meditați adânc asupra acestei situații și oferiți un răspuns. Dar până a da un răspuns în fața acestei provocări să vedem ce au cerut câțiva oameni ai Bibliei în momentul când au fost puși în fața unei astfel de situații.

1.David,cel de-al doilea împărat al lui Israel murise și în locul său domnea Solomon, fiul său.

1 Împărați 3
5. La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ți dau”.

Iată care a fost reacția lui Solomon în fața acestei provocări:

1 Împărați 3
9. Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr!?”
10. Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului.
11. Și Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate,
12. voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine.
13. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut: bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine.

Imparatuil Solomon a cerut înțelepciune iar Dumnezeu i-a dat pe lângă înțelepciune, bogăție și slavă.

2.Estera, una din minunatele și frumoasele fete ale lui Israel a ajuns soția împăratului persan Xerxes,cunoscut în Biblie sub numele de Ahasveroș. În timp ce Estera era împărăteasa, unul din cei mai înalți demnitari ai împăratului, Haman, a pus la cale un plan diabolic,plan ce avea ca scop exterminarea tuturor evreilor din imperiul persan.Bineînțeles, Estera fiind evreică era extrem de mâhnită din cauza situației create. Fiind în pericol viețile a milioane de evrei din tot imperiul, Estera a intrat la împărat, iar acesta în repetate rânduri i- zis:

Estera 7
2.  „Care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta.”
3. Împărăteasa Estera a răspuns: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața: iată cererea mea; și scapă pe poporul meu: iată dorința mea!
4. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului.”

Împărăteasa Estera a cerut viață și salvarea poporului evreu și cererea i-a fost împlinită.

3.Ilie Tișbitul era prooroc al lui Dumnezeu. Se apropia momentul când urma să fie înălțat la cer. Ilie se îndrepta către Ierihon,dar era însoțit de slujitorul său Elisei.Când să treacă Iordanul

2 Împărați 2
8.  Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat.
9. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!”

Elisei cere o îndoită măsură din duhul lui Ilie.Frumoasă cerere,nu-i așa?
Și cererea i se îndeplinește!

4. Ioan Botezätorul,cel care a fost înainte mergătorul lui Isus era întemnițat datorită faptului că a avut curajul să demaște faptele nelegiuite ale cârmuitoruluo Irod.

Matei 14
3. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip;
4. pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ți este îngăduit s-o ai de nevastă.”
5. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc.
6. Dar, când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod.
7. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere.
8. Îndemnată de mama sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!”
9. Împăratul s-a întristat; dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea.
10. Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță.
11. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa.

Când fata Irodiadei a fost pusă în situația de a cere orice,la sfatul mamei sale a cerut decapitarea  celui mai mare prooroc care s-a născut vreodată. Și cererea i-a fost îndeplinită. Sinistră cerere!

5. Se spune că un om era în ceartă cu un vechi prieten de-al său.. Atât de mare era tensiunea dintre ei ,încât omul îl ura de moarte pe fostul său prieten. Īntr-o seara,Domnul i se arată intr-un vis acestui om și ii spune că îi va da orice cu condiția ca ceea ce va cere el i se va da si prietenului său  în cantitate dublă.. Omul acesta a acceptat provocarea. S-a gândit mult ce să ceară: își zicea că dacă va cere o mașină ,prietenul său va primi două, dacă va cere o casă, prietenul său va primi două case, iar acestea erau de neconceput pentru el. În cele din urmă s-a decis și i-a spus Domnului: ”  Doamne,scoate-mi un ochi!”
Poate vă vine să zâmbiți. E doar o povestioară. Dar ea vorbește despre cât de mare poate ajunge răutatea omului.

Prietene,ai văzut cum oamenii au răspuns în fața acestei provocări.

Adu-ti aminte că Isus a zis: Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da

Aflandu-te în fața acestei mari provocari,,gandeste-te și răspunde: ce ai de gând să-i ceri Domnului?

CELE MAI FRUMOASE MÂINI

Cândva,demult,într-un sat îndepărtat trăia o mamă împreună cu fiul ei.Mama făcea tot ce-i stătea în putință pentru ca fiul ei,un băiețel de vreo zece anișori ,să fie fericit. La rândul său, John era un băiat ascultător, cuminte,politicos care o ajuta cu dragă inimă pe mama lui la treburile sale. În ultimul timp,însă, băiatul mergând în vizită la prietenii săi observă că mamele amicilor săi aveau niște mâini albe,catifelate și delicate în timp ce mâinile mamei lui erau niște mâini pătate, cu pielea zbârcită si pline de cicatrici. Aceasta îl făcu să privească mâinile mamei sale cu o anumită repulsie . De câte ori pleca la școală, mama avea obiceiul să-l mângâie pe față și pe creștetul capului,îl săruta si-i zicea:” Domnul să te păzească, fiule!”
Īntr-o dimineață, înainte de a pleca la școală, mama se apropie de fiul ei și, ca de obicei,întinse mâinile pentru a-l mângâia. Dar John dădu mâinile mamei sale la o parte și îi spuse:
– Știi, mami,mâinile tale nu sunt ca mâinile celorlalte mame! Apoi,se întoarse și plecă către școală.
Lucrul acesta se repetă câteva zile la rând. Într-un final ,mama îl întrebă pe John ce s-a întâmplat. John îi spuse mamei pe un ton rece,distant:
-Mami,nu vreau să mă mai mângâi. Știi, ai niște mâini așa urâte!Și aș vrea să mai știi că mi -e si rușine să mai ies cu tine in lume.
Mama scoase un oftat adânc și cu o voce tremurândă îi spuse lui John:
– Dragul meu,cândva,si eu aveam ca toate celelalte mame mâini curate,nepatate,fără cicatrici. Erau mâini frumoase ,catifelate si pline de delicatețe. Dar īntr-o zi în timp ce tu dormeai în pătuțul tău în dormitor ,eu m-am dus până la magazin să cumpăr ceva ce-mi era necesar pentru a pregăti ceva de mâncare. Între timp o scânteie a sărit din soba care încălzea dormitorul. În câteva clipe casa era în flăcări. Au venit vecinii dar nimeni nu a îndrăznit să intre înăuntru. Intorcandu- mă chiar atunci si văzând cele întâmplate ,cu ultimile sforțări am intrat în casă  prin flăcări si am mers direct către pătuțul din dormitor unde dormeai tu. Chiar atunci flăcările îți cuprinseseră hăinuțele. Deoarece nu aveam nimic la îndemâna, cu mâinile goale am stins focul de pe hăinuțele tale,te-am luat la piept și te-am scos afară.  Te-am salvat,dragul meu,dar mâinile mele au suferit arsuri grave. Am fost internată în spital câteva luni,medicii  mi-au făcut tot ce au putut dar cicatricile au rămas.
Mișcat până în adâncul ființei de cele auzite, John izbucni în lacrimi si in hohote de plâns îi spuse mamei:
– Mami,de ce nu mi-ai spus asta până acum? Mami,te rog,iarta-mă!
Știi, mami, tu ai cele mai frumoase mâini pe care le-am văzut vreodată!

E emoționantă povestirea,nu-i așa?

image

Mai cunosc ,însă, o altă povestire la fel de emoționantă.

Acum două mii de ani în urmă, în Bertleemul  Iudeii s-a născut un Prunc numit Emanuel,care avea să mântuiască pe poporul Său de toate păcatele sale. Pruncul a crescut și s-a maturizat. Pe oriunde mergea făcea numai bine.Mâinile Sale plăpânde si delicate au împărțit binecuvântări pretutindeni. Mâinile Sale au binecuvântat copilași, au vindecat bolnavi,au înviat morți, au împărțit hrană la cei înfometați. Mâinile Sale s-au înălțat în rugăciune în folosul altora. Și ,totuși,la un moment dat ,mulțimea ațâțată de cărturarii, fariseii si preoții vremii a hotărât să-l omoare.Astfel,omul Acela a fost asezat pe lemnul noduros al unei cruci pe dealul Golgotei,mâinile acelea care au fost folosite doar pentru a binecuvânta i-au fost întinse pe cruce și niște oameni fără de milă au luat cuie,au luat un ciocan și-au început să bată cuiele în palmele delicate ale Mântuitorului. Pe măsură ce cuiele au străpuns palmele lui Isus ,dureri de nedescris i-au cuprins ființa și picături de sânge au început să șiroiască din rănile deschise. Cu siguranță, cunoașteți finalul. Isus moare,dar după trei zile înviază.Isus este Cel ce obține biruință asupra morții, este Cel viu în vecii vecilor dar semnele răstignirii i-au rămas. Mâinile Sale sunt pline de cicatrici.Semnele cuielor ,încă, se afla pe palmele Sale. Nu știu dacă ai meditat vreodată la acest tablou,dar te rog încearcă să privești la mâinile Sale. E posibil să nu îți placă, e posibil să îți întorci privirea de la cicatricile din mâinile Sale, dar ele sunt dovada faptului că El te iubește. În  Vechiul Testament proorocul Isaia în capitolul 53 prezintă esența
întregii Evanghelii:

Isaia 53
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.

Rănile din mâinile Sale sunt dovada cea mai evidentă a dragostei Sale pentru tine. Tot în cartea acestui prooroc mai citim:

Isaia 49
16. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele.

Numele tau este gravat pentru totdeauna în mâinile Sale.
Atât de mult te iubește că vei rămâne pentru veșnicii săpat pe mâinile lui Isus! Nu-i așa că e minunat?

Contemplând la acest tablou n-ai ajuns la concluzia că cele mai frumoase mâini sunt mâinile lui Isus?

Hei,ce spui?

Publicat de pe WordPress pentru Android

ELEMENTUL LIPSĂ

Salutare tuturor!

Dragi prieteni, să presupunem că doriți să cumpărați o carte,iar cartea respectivă este în mai multe volume. Ajungeți în fața vânzătorului ,comandați cartea respectivă iar vânzătorul vă informează că un anume volum al cărții lipsește. Ce faceți în această situație, o mai cumpărați?

Sau, ca gospodine sunteți interesate de un anumit serviciu care vă este atât de necesar la bucătărie. Constatați, însă, atunci când vreți să îl cumpărați că o anumită piesă din serviciul respectiv lipsește. Mai continuați cumpărăturile?

Sau, e o zi festivă, o zi deosebită, ati făcut toate pregătirile necesare, invitațiile sunt împărțite cu mult timp înainte, masa e deja gata,dar observați că rămân câteva scaune neocupate..Câțiva prieteni lipsesc… Nu- i așa că simțiți un anumit disconfort sufletesc? Ati fi vrut , așa de mult, ca toți cei invitați să fie prezenți!

Ca oameni,ne place ca lucrurile pe care le cumpăram să fie întregi, complete,să nu fie cu lipsă. Și este numai normal să fie așa! De ce si-ar permite careva să-și irosească banii pe ceva incomplet, pe ceva cu lipsă?
De asemenea, nimănui nu-i place ca atunci când cineva își serbează bucuria să fie persoane lipsă.. Tuturor ne place ca numărul celor ce au fost invitați să fie complet,să fie deplin.

Și din punct de vedere fizic,la un moment dat, în viața fiecărui om datorită înaintării în vârstă apar elemente lipsă. Aș da ca exemplu, așa în treacăt, faptul că tuturor ni se întâmplă ca īntr-o anumită perioadă din viață ne e jenă să mai râdem sau punem mâna la gură  atunci cand vorbim,aceasta pentru faptul ca nu vrem ca ceilalti din jurul nostru sa observe elementul sau elementele lipsă care au devenit deja evidente.. Ne simțim jenați de nouă înfățișare și de urgență alergăm la stomatolog pentru a suplini elementele lipsă.

Deci,oricând, un element lipsă produce disconfort ,jenă și chiar supărare.

image

Se spune că un un tânär sculptor a lucrat cu multa perseverență și migală la statuia unui înger. Când artistul a terminat lucrarea, urma ca dintr-un moment intr-altul să vină maestrul său Michelangelo pentru a vedea lucrarea finalizată.
Când Michelangelo a venit să vadă statuia îngerului, artistul s-a ascuns prin apropiere și a așteptat să audă comentariile maestrului său. Michelangelo a privit cu respirația întretăiată statuia din fața lui și ,într-un târziu , a spus: „Îi lipsește numai un lucru”. Apoi a plecat.Cuvintele acestea au căzut ca un trăsnet asupra tânărului artist. Au urmat în șir zile  de neliniște si nopți de nesomn. Văzând că se topește de la o zi la alta , un coleg de-al tânărului sculptor merse la Michelangelo si- l întrebă ce-i lipsește statuii.Maestrul Michelangelo îi răspunse: ” Îi lipsește doar viața. Cu ea ar fi desăvârșită. ”

Unii oameni sunt ca statuia aceasta. Sunt cetățeni respectabili,oameni morali,conform standardelor lumii sunt oameni buni,sunt manierați ,sunt oameni activi la locul de muncă, dar datorită faptului că niciodată nu au trăit experiența nașterii din nou le lipsește viața spirituală.

Când un tânăr s-a prezentat înaintea lui Isus și l-a întrebat ce să facă ca să moștenească viață veșnică ,Isus i-a răspuns:
Marcu 10
19. Cunoști poruncile: „Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înșeli; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.”
20. El I-a răspuns: „Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.”
21. Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.”

Când Isus a mers în vizită în casa prietenului său Lazăr,,sora acestuia,Maria, s-a asezat la picioarele lui Isus și asculta cuvintele Lui . Cealaltă soră, Marta,care

Luca 10
40.  era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El și I-a zis: „Doamne, nu-Ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute.”
41. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu,
42. dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”

Iubite cititor, in lumina acestor gânduri, te invit în aceste momente să faci o examinare detaliată a vieții tale spirituale și să vezi dacă nu cumva  îți lipsește un singur lucru sau poate mai multe…  Dacă cumva găsești ca îți lipsește ceva,nu crezi ca ar fi timpul să completezi lipsa respectivă? Treci la acțiune cât mai repede și fii un om cu un caracter integru!

Mult succes!

Publicat de pe WordPress pentru Android

EGOISM VERSUS ALTRUISM

Salutare prieteni!

Astăzi ,voi aborda așa în treacăt două noțiuni care sunt īntr-o totală antiteză una față de cealaltă. Este vorba despre egoism vs altruism.Fiecare dintre acestea ne caracterizează viata personală īntr-o măsură mai mică  sau mai mare.

Ce este egoismul?Conform dicționarului explicativ al limbii române egoismul este o ” atitudine de exagerată preocupare pentru interesele personale și de nesocotire a intereselor altora.”.Vorbind despre egoism filosoful francez, Andre Frossard, spunea intr-una din lucrarile sale ca ” este unul dintre cei mai mari inamici ai fericirii umane.”Practic ,persoana caracterizată de egoism  se concentrează doar asupra intereselor proprii,se gândește numai la sine și este în stare să calce în picioare pe cei din jurul său în dorința de a-si atinge obiectivele personale.

image

De partea cealaltă altruismul este definit ca fiind acea „atitudine binevoitoare și dezinteresată manifestată în folosul altora.” În consecință, persoana altruistă oferă ceva,sprijină, ajută ,susține pe cei din jurul său fără să spere să primească ceva în schimb.Face totul voluntar,benevol,dezinteresat.

Īntr-o galerie de artă, un vizitator  admira  cu vădită plăcere frumoasele tablouri expuse. Deodată privirea îi rămase pironită pe un anume tablou:îl contemplă cu uimire și interes.Tabloul  ilustra o mare dezlănțuită, un vas naufragiat,sute de oameni  luptandu-se cu moartea în mijlocul valurilor spumegânde iar acolo printre oamenii care piereau era o femeie care se apucase cu amândouă mâinile de o bucată de lemn pe care o găsise pe  apa zbuciumată a mării. Vizitatorul era profund marcat de mesajul ce-l transmitea tabloul din fața lui. După câteva minute de contemplare se hotărâ să continue să vadă și alte tablouri.La distanță de câțiva pași, pe un alt perete descoperi același tablou: aceeași mare înfuriată, aceeași oameni aflați în gheara morții ,însă, era un detaliu în plus: femeia care descoperise bucata de lemn se ținea cu tărie cu o mâna de lemnul plutitor în timp ce  mâna cealaltă o avea întinsă pentru a salva o altă persoană  care se zbătea între viață și moarte în mijlocul  naturii dezlănțuite. Stând în fața acestui tablou și contemplând asupra lui,pentru vizitatorul nostru primul tablou își pierduse orice însemnătate. Vizitatorul  înțelese ca mesajul celor două tablouri era egoism versus altruism.

Nu te cunosc personal,nu știu cine ești ,dar,îndrăznesc să te întreb: ce se manifestă mai des în viața ta : egoismul sau altruismul? În mod sigur ,cândva,în viața ta  ai găsit ceva,ai descoperit ceva ce a însemnat foarte mult pentru tine. Ce ai făcut cu ceea ce ai descoperit? Ai ținut doar pentru tine sau ai împărtășit și cu semenii tai?

Când  Andrei a descoperit ca Isus este  Mesia cel către care arătau toate profețiile Vechiului Testament, s-a dus la fratele său Simon Pentru și i-a spus:

Ioan 141. „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos)”

Când Filip l -a descoperit pe Isus,a mers la Natanael și i-a zis:

Ioan 14:5. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege și Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”

Când femeia din Samaria l-a descoperit pe Isus, a mers și a spus  aceasta locuitorilor din cetate. Rezultatul?

Ioan 4:39. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.”

Tu  l-ai descoperit pe Isus ca Mântuitor și Domn?Dacă da,ce faci cu această descoperire? O ții doar pentru tine sau o împărtășești cu alții?

Publicat de pe WordPress pentru Android

PRIORITĂȚI PE AGENDA DE LUCRU-partea întâi

Salutare tuturor.

Știți din proprie experiență cât de încărcată este agenda voastră de lucru de fiecare zi. Uneori,sunteți copleșiți de numărul mare de activități care vă solicită prezența  în aceeasi unitate de timp. Dar,până la urma, oricum ar fi această agendă, încărcată sau mai puțin încărcată,care sunt activitățile care se gasesc pe primele poziții ale agendei voastre ?Care sunt preocupările, frământările care se află în capul listei?

Haideți să aruncăm o privire fugară asupra agendei de lucru a  bogatului căruia îi rodise țarina:

Luca 1216. Și le-a spus pilda aceasta: „Țarina unui om bogat rodise mult.17. Și el se gândea în sine și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.”18. „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele;19. și voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te!”20. Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul; și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?”21. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.”

Observați! Avem de-a face cu un fermier harnic care în urma muncii depuse obține o recoltă bogată. Recolta este așa de mare încât fermierul decide să strice vechile depozite pentru a face altele mai mari,mai spațioase,mai încăpătoare. De asemenea,privind la bogățiile strânse, fermierul își  „proiectează” agenda de lucru  pentru timpul ce -i stă înainte. De-acum „suflete odihneste-te,mănâncă, bea și inveseleste-te”. Să fie de bine? Să fie de râu? Nu știu! Numai că făcând o analiză, așa în treacăt, constat ca toate acțiunile din viitoarea lui agendă de lucru se concentrează doar asupra propriei sale persoane. Unde-i preocuparea pentru Dumnezeu? Pe ce loc se află? O vedeți pe undeva? Dar preocuparea pentru semenul său? Pe ce loc este?? Si-apoi,s-o zic direct,toată programa sa viitoare prea suna a  chermeză, a bairam,a petrecere, a viață de huzur! Nu știu ce părere ai tu despre prioritățile de pe agenda de lucru a acestui om,dar ceea ce știu sigur e că  Dumnezeu face o evaluare în dreptul acestui om și evaluarea lui Dumnezeu este una negativă. Dumnezeu nu aprobă un astfel de comportament  si-l numește nebun.

image

Dumnezeu dorește ca El să fie  pe primul loc pe agenda de lucru a oricărei persoane. Când Isus a fost întrebat de un învățător al Legii care este cea mai mare poruncă 

Matei 22:37. Isus i-a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.”38. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă.39. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.”40. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Prorocii.”

Unde se află Dumnezeu și aproapele  pe listă fermierului bogat?Niciunde! Concluzia: fermierul e un om înțelept atunci când este vorba de lucrurile materiale dar nebun când este vorba de lucrurile spirituale.

Tu ,iubite cititor,ce poți spune despre ține insuti?Pe ce poziție se află preocuparea față de Dumnezeu pe agenda ta de lucru?Poți spune ca te-ai îmbogățit față de Dumnezeu?

Sper din toată inima să dai un răspuns afirmativ.
Toate cele bune!

Publicat de pe WordPress pentru Android

REȚETA ZILEI : SUPĂ DE PIATRĂ

Salutare tuturor.

Sunt tentat să vă întreb dacă vä place sa mâncați.Dar întrebarea nu-si are rostul deoarece deja anticipez răspunsul.

Trăim într-un timp când,în domeniul culinar,gospodinele sunt ahtiate după rețete noi.Și aceasta în speranța de a așeza pe masă ceva nou,atrăgător,apetisant care să fie pe placul tuturor membrilor familiei.

Printre numeroasele feluri de mâncare de care ne bucurăm la mesele noastre sunt și supele.Sunt supe de varză,supe de cartofi,supe de fasole și multe alte feluri de supe pe care le găsiți în cărțile de bucate sau pe internet.

În aceste câteva rânduri,m-am gândit să va prezint o rețetă nouă,inedită care în mod sigur atunci când o veți pune in aplicare va atrage admirația membrilor familiilor voastre. Vă voi descoperi ,deci,secretul pregătirii unui anume tip de supă:SUPA DE PIATRĂ.

E o rețetă simplă ușoară și la îndemână oricui.La urma urmei pietre se găsesc pe toate drumurile! Deci ,dacă vă interesează subiectul ,vă rog să vă înarmați repede cu un petic de hârtie,ceva de scris,fi-ti cu luare aminte și luați notițe!

Rețeta  o veți descoperi în ilustrația următoare:

Un bătrân se întorcea acasă după o lungă  și anevoioasă călătorie. Era istovit datorită oboselii,avea o foame teribilă pentru că merindele le terminase demult și simțea ca se prăbușește dint-o clipă intr-alta.Nu mai avea mult  până acasă dar simțea că drumul era interminabil.Deodată văzu în depărtare conturul unei case.Era o casă mare,frumoasă, arătoasă. O  licărire de speranță începu  să se înfiripe în ființă lui plăpândă.  Gândind că va căpăta ceva de-ale gurii,cu eforturi supraomenești ajunse într-un final în fața casei  celei mari. În fața portii era stăpâna casei. Bătrânul i se adresa cu o voce aproape stinsa:
„Femeie bună,te rog din tot sufletul ,da-mi ceva de mâncare!”
Femeia intorcându-se să între în casă îi spuse:
„Nu am nimic să-ți dau, trecatorule.”
Bătrânul se uită repede în jur ,văzu o piatră,o ridică si-i spuse femeii:
„Știi,femeie,am o surpriză pentru tine. Din piatra această pot să fac o supă de piatră foarte bună. Am nevoie doar de apă.”
Femeia se întoarse și spuse:
” O supă de piatră? Niciodată nu am auzit de așa ceva. Cum se face?”
„Ne trebuie doar o oală mare și apă.Apoi punem piatra în oală și când dă în clocot supa de piatră e gata.”
„Hai înăuntru!”spuse femeia doritoare să mănânce cât mai repede supă de piatră.
Imediat făcu rost de o oală mare, o umplu cu apă și puse oala la foc.Bătrânul aruncă piatră în oală.Când începu să clocotească apa în oală batrânul ceru o lingură și începu să guste din supă.
” Supa e bună,dar daca-r mai fi și câțiva cartofi ar fi și mai bună.”
„Îndată aduc câțiva cartofi,” spuse femeia. Și imediat alergă și aduse câțiva cartofi. Îi dădu bătrânului și acesta îi arunca în oală.
După câteva momente,intră în casă fata stăpânei și spuse:
„Mami,miroase a ceva bun aici. Ce mâncare pregătești?”
„Supă de piatră,fiica mea.”
„Supă de piatră? Vreau să gust și eu puțin!” Și fata gustă puțină supa.
„Supa e buna,dar parcă i-ar mai trebui niște morcovi… „Și alergă în grădină să aducă niște morcovi.
Când se întorcea cu morcovii în mâna,fratele ei care era la joacă o întrebă:
„Hei! Știi cumva ce mâncare avem la cină?”
„Supă de piatră” spuse sora.
„Supă de ce?” întrebă mirat băiatul.
„Supă de piatră” rosti din nou fata alergând cu morcovii în casă. Batrânul lua morcovii,îi spăla si-i aruncă în oală. După câteva minute intră în casă și băiatul,curios să vadă ce se întâmplă.
„Vreau și eu puțină supa de piatră” spuse băiatul. După ce gustă puțină supă spuse:
„Supa e buna. Dar puțină carne de pui ar face-o și mai bună.” Și băiatul alergă și aduse  carne de pui pe care o puse în oală. După ce mâncarea mai dădu în câteva clocote,batrânul spuse:
„Acum supa de piatră e gata. Putem să mâncam.”
„Mergi și cheamă-l la masă și pe tatăl tău !” îi spuse mama fiului.
Și băiatul alergă într-un suflet după tatăl său și -l chemă la masă.
Când stăpânul casei intră ,spuse:
„Wow,miroase foarte bine aici. Ce mâncare avem la masă?”
„Avem supă de piatră” spuse soția.
„Supă de piatră? intreba bărbatul făcând ochii mari. Dar…nu văd pâinea. Am să mă duc să aduc pâine.” Bărbatul plecă și după câteva minute se întoarse cu pâine.Apoi se-așezară cu toții la masă ,au mâncat pe săturate și încă le-a mai rămas mâncare destulă.
„A,dar mai este mâncare destulă… spuse femeia.Cred ca cel mai bun lucru ar fi să chem și vecinii să mănânce supă de piatră .Să vadă și ei cât de bună e supa de piatră.”
Și femeia merse și chemă și vecinii la masă ,iar aceștia veniră cu plăcere.

image

Și noi ca și batrânul din povestea amintită suntem în drum spre casă.
Suntem obosiți,drumul e anevoios și  simțim că nu mai ajungem la destinație.Și în aceste condiții,uneori(!) ,strigăm către Domnul după ajutor.Dar nu primim nici un răspuns.Stiti care este motivul?
Proverbe 28
9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă.

Observați: totul depinde de atitudinea față de Legea lui Dumnezeu.
În psalmul 40 ,care este un psalm mesianic,descoperim în versetele 7 și 8 scopul venirii lui Isus pe pământ:

Psalmi 40
7. Atunci am zis: „Iată-mă că vin! – în sulul cărții este scris despre mine –
8. vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Și Legea Ta este în fundul inimii mele.

Isus Hristos în toate aspectele vieții Sale  S-a conformat Legii lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu era „în fundul inimii Sale”. Asta înseamnă o conformare totală față de voia Tatălui.. Înseamnă o viață consacrată în totalitate ,fără rezerve ,față de Dumnezeu.

De partea cealaltă ,Scriptura se referă la inima neconsacratä,cufundată in păcat numind-o „ inimă de piatră”.
Ezechiel 11
19.  Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne,
Inimă de piatră înseamnă o inimă împietrită,tare ,dură,o inimă insensibila față de apelurile Duhului Sfânt,iar Dumnezeu dorește ca această inimă de piatră să I-o oferim Lui  pentru ca El să o transforme intr-o inimă de carne- adică o inimă sensibilă la vocea Domnului. Nu este de mirare ,deci, ca Dumnezeu  îți spune:

Proverbe 23
26. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.

Tot ce dorește Dumnezeu de la tine este inima ta,piatra care este în ființa ta. Iar atunci când îi predai inima fără rezerve,atunci când cauți cu ardoare Împărăția Sa, știi care va fi rezultatul?

Matei 6
33. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Dă-i Domnului piatra și  El Insusi se va ocupa de restul.

Nu ai vrea să încerci asta chiar acum?

Tare mult aș fi dorit să mă opresc aici….Dar curiozitatea îmi da ghes să îți mai pun o întrebare: Până la urma,ai mâncat vreodată supă de piatră? Poate da,poate nu. Tu știi cel mai bine. Dar oricum,când vei avea ocazia să ai la masă supă de piatră ,te rog insistent să mă inviți și pe mine.

Dar până atunci ,sa-auzim de bine!

Publicat de pe WordPress pentru Android

ÎMPĂCAT SAU ÎN PĂCAT

Dragi  prieteni,

Să nu credeți că titlul acestui articol e un simplu joc de cuvinte. Nu,dimpotrivă! Cuvintele din titlu  au o profundă încărcătură spirituală. În funcție de care cuvânt se potrivește cel mai bine vieții tale spirituale, va depinde destinul tău veșnic. Dacă ești ÎMPĂCAT cu Dumnezeu, rezultatul va fi o veșnicie împreună cu Creatorul; dacă ești încă îN PĂCAT și îți petreci viața în fărădelege rezultatul va fi separarea veșnică de Creatorul Universului.

Să facem o scurta incursiune în timp.
E o zi de Vineri a anului 31 d.Hr. Întreg Ierusalimul e-n freamăt. Se întamplă ceva nemaiîntalnit până atunci. E ceva unic și irepetabil în istoria Universului. Pe culmea dealului Golgota se văd de la depărtare trei cruci înălțate care spintecă văzduhul.Dacă te apropii de Locul Căpățânii vezi cum trupurile a trei bărbați, spânzurați între cer și pământ, zvâcnesc  sub  agonia durerii acumulate. De asemenea , privirea îți este atrasă de inscripția de pe crucea din mijloc care te înștiințează că acolo atarnă în agonia morții „ISUS NAZARINEANUL, REGELE IUDEILOR” . Ioan 19:19  De o parte si de alta a lui Isus sunt doi tâlhari condamnați pentru fărădelegile lor. La un moment dat, în zgomotul infernal din jurul crucii , poți distinge o discuție interesantă între cei doi tâlhari și Isus:
” Luca 23
39. Unul din tâlharii răstigniți Îl batjocorea și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine însuți și mântuiește-ne și pe noi!”
40. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă?
41. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.”
42. Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ți aminte de mine, când vei veni în Împărăția Ta!”
43. Isus a răspuns: „Adevărat îți spun astăzi  ca vei fi cu Mine în rai.”

image

Observați:trei cruci, trei muribunzi.La mijloc e Isus Împăratul, Domnul vieții care bea cupa mâniei lui Dumnezeu în locul nostru. Și dintr-o dată unul din tâlhari  I se adreseaza „Mântuiește-te pe Tine însuți și mântuiește-ne și pe noi .”  Omul acesta își trăiește ultimele clipe din viață, și chiar și aceste clipe le folosește spre a-L batjocuri pe Isus. Celălalt, dimpotrivă îi ia apărarea lui Isus și îi spune tovarășului său:”Nu te temi tu de Dumnezeu?….Omul acesta n-a făcut nici un rau” și apoi îndreptându-se spre Isus Îi spune „Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta”.Și primește asigurarea din partea lui Isus ca-și va petrece veșnicia în rai. La scurt timp, cei doi tâlhari au încheiat capitolul vieții, însa primul a murit ÎN PĂCAT, iar celălalt a murit ÎMPĂCAT cu  Domnul său.

Dragi prieteni, soarta celor doi tâlhari e soarta întregii lumi.Fiecare om care a trăit vreodată pe pământ va fi pierdut sau salvat  .Și aceasta va fi rezultatul  alegerii omului de a trăi (sau muri)  ÎN PĂCAT sau ÎMPĂCAT.

Tu ce poți spune despre tine însuți?
Trăiești ÎN PĂCAT  sau ÎMPĂCAT cu Dumnezeul tău?

Și te rog, nu uita! De răspunsul la această întrebare depinde destinul tău veșnic!