Nașterea Pruncului Isus

Isus, Cel fără de-nceput

El, Dumnezeu adevărat

Într-o iesle a fost născut

Când pe pământ s-a întrupat.

 
Nu s-a născut într-un palat

Prințul ceresc Emanuel

Ci-ntr-un pătuț de fân uscat

Printre oițe ca un miel.

 
Iar cei care L-au vizitat

N-au fost preoți sau domnitori

Acolo-n iesle înfășat

L-au vizitat niște păstori.

Și -n timp ce mama-L îngrijea

Și-i fredona încet cântări

Trei magi călăuziți de-o stea

L-au vizitat din depărtări.

 
Cu mult respect s-au închinat

Și daruri scumpe I-au adus

Și-apoi spre casă au plecat

Voioși c-au văzut pe Isus.

 
Domnul un Prunc ceresc ne-a dat

Și bogății nemărginite,

Tu însă Domnului ce-ai dat?

Un simplu grajd de vite?

 
Nu grajdul tău vrea Domnul azi

Și nici scumpe palate

Ci vrea la crucea Sa să cazi

Predând Lui tolba-ți de păcate.

 
Nici azi în inimi nu e loc

Pentru Pruncul venit de sus,

E loc pentru plăceri și joc

Dar nu e loc pentru Isus.

 
Hristos astăzi se naște iar

Și vrea inima ta.

Predă-o Lui ca sanctuar

Și nu vei regreta!

SEMNELE DIN PALMELE LUI ISUS-THE MARKS IN JESUS’ HANDS

Cândva,īntr-o familie numeroasă era un copil atât de obraznic care îi necăjea întotdeauna pe ceilalți frați ai săi.Ba, crea destule probleme chiar și părinților săi. Īntr-o zi, tatăl făcu cu el următorul angajament:oridecâte ori băiețelul va greși va bate un cui în ușă, si de cate ori va face o faptă bună,va scoate câte un cui.
Curând,băiețelul a observat că ușa era plină numai cu cuie. Dandu-si seama cât de multe rele a făcut, a regretat si a luat decizia să facă numai fapte bune. Intr-un timp foarte scurt, au fost scoase toate cuiele.
Vrând să recompenseze pe băiat,tatăl s-a dus să-i cumpere dulciuri,jucării si haine.Când s-a întors ,tatăl a găsit pe copil plângând cu amărăciune. Mirat, tatăl l-a întrebat:
-De ce plângi ,fiule?
-Tati,plâng pentru că au rămas găurile.

Iubite cititor,faptele noastre rele pe care le-am făcut în viață au făcut ca palmele delicate ale lui Isus să fie pironite pe crucea de pe dealul  Golgotei.

Isaia 53
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.

Chiar dacă regretăm aceste fapte rele,in palmele lui Isus vor rămâne semnele cuielor ce l-au pironit pe cruce,și aceste semne vor rămâne pentru veșnicii.Vestea buna este ca aceste cicatrici din palmele lui Isus sunt dovada dragostei Sale pentru tine.Tot în cartea profetului Isaia citim:

Isaia 49
16. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele!

Numele tău este gravat pentru veșnicii în palmele lui Isus.
Și aceasta pentru că El te iubește.

Ioan 3
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Nu-i minunat să știi că Isus te iubește?

image


Once, in a large family was  a child very naughty .He was always teasing his brothers and was creating enough troubles  even to his parents . One day , his father made ​​the following agreement : whenever the little boy will do an evil, the father must drive a nail in the door, and whenever he will  do a good deed , the father must remove a nail from the door.
Soon , the boy noticed that the door was filled with nails  . Realizing how much evil he did , he regretted and decided to do only good deeds. In a very short time, all the nails were removed .
Wanting to reward the boy , the father went to buy sweets, toys and clothes . When he returned , the father found the child crying bitterly. Wondering father asked him :
-Why are you crying ,my son?
– Dad ,  I am crying because the holes remained în the door.

Dear reader, our evil deeds we have done in the  life have made that the delicate hands of Jesus to be nailed to the cross on Calvary hill

But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed  Isaiah 53:5

Even though we regret these evil deeds ,in the hands of Jesus will remain nail holes that had nailed Him to the cross , and these holes will remain for eternity.  The good news is that these scars in Jesus’ hands are evidence of His love for you. Also in the book of Isaiah we read:

See, I have engraved you on the palms of my hands. Isaiah 49:16

Your name is engraved for eternity in the hands of Jesus. This is because He loves you .

John 3:16 NIV
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

Is not wonderful to know that Jesus loves you?

CELE MAI FRUMOASE MÂINI

Cândva,demult,într-un sat îndepărtat trăia o mamă împreună cu fiul ei.Mama făcea tot ce-i stătea în putință pentru ca fiul ei,un băiețel de vreo zece anișori ,să fie fericit. La rândul său, John era un băiat ascultător, cuminte,politicos care o ajuta cu dragă inimă pe mama lui la treburile sale. În ultimul timp,însă, băiatul mergând în vizită la prietenii săi observă că mamele amicilor săi aveau niște mâini albe,catifelate și delicate în timp ce mâinile mamei lui erau niște mâini pătate, cu pielea zbârcită si pline de cicatrici. Aceasta îl făcu să privească mâinile mamei sale cu o anumită repulsie . De câte ori pleca la școală, mama avea obiceiul să-l mângâie pe față și pe creștetul capului,îl săruta si-i zicea:” Domnul să te păzească, fiule!”
Īntr-o dimineață, înainte de a pleca la școală, mama se apropie de fiul ei și, ca de obicei,întinse mâinile pentru a-l mângâia. Dar John dădu mâinile mamei sale la o parte și îi spuse:
– Știi, mami,mâinile tale nu sunt ca mâinile celorlalte mame! Apoi,se întoarse și plecă către școală.
Lucrul acesta se repetă câteva zile la rând. Într-un final ,mama îl întrebă pe John ce s-a întâmplat. John îi spuse mamei pe un ton rece,distant:
-Mami,nu vreau să mă mai mângâi. Știi, ai niște mâini așa urâte!Și aș vrea să mai știi că mi -e si rușine să mai ies cu tine in lume.
Mama scoase un oftat adânc și cu o voce tremurândă îi spuse lui John:
– Dragul meu,cândva,si eu aveam ca toate celelalte mame mâini curate,nepatate,fără cicatrici. Erau mâini frumoase ,catifelate si pline de delicatețe. Dar īntr-o zi în timp ce tu dormeai în pătuțul tău în dormitor ,eu m-am dus până la magazin să cumpăr ceva ce-mi era necesar pentru a pregăti ceva de mâncare. Între timp o scânteie a sărit din soba care încălzea dormitorul. În câteva clipe casa era în flăcări. Au venit vecinii dar nimeni nu a îndrăznit să intre înăuntru. Intorcandu- mă chiar atunci si văzând cele întâmplate ,cu ultimile sforțări am intrat în casă  prin flăcări si am mers direct către pătuțul din dormitor unde dormeai tu. Chiar atunci flăcările îți cuprinseseră hăinuțele. Deoarece nu aveam nimic la îndemâna, cu mâinile goale am stins focul de pe hăinuțele tale,te-am luat la piept și te-am scos afară.  Te-am salvat,dragul meu,dar mâinile mele au suferit arsuri grave. Am fost internată în spital câteva luni,medicii  mi-au făcut tot ce au putut dar cicatricile au rămas.
Mișcat până în adâncul ființei de cele auzite, John izbucni în lacrimi si in hohote de plâns îi spuse mamei:
– Mami,de ce nu mi-ai spus asta până acum? Mami,te rog,iarta-mă!
Știi, mami, tu ai cele mai frumoase mâini pe care le-am văzut vreodată!

E emoționantă povestirea,nu-i așa?

image

Mai cunosc ,însă, o altă povestire la fel de emoționantă.

Acum două mii de ani în urmă, în Bertleemul  Iudeii s-a născut un Prunc numit Emanuel,care avea să mântuiască pe poporul Său de toate păcatele sale. Pruncul a crescut și s-a maturizat. Pe oriunde mergea făcea numai bine.Mâinile Sale plăpânde si delicate au împărțit binecuvântări pretutindeni. Mâinile Sale au binecuvântat copilași, au vindecat bolnavi,au înviat morți, au împărțit hrană la cei înfometați. Mâinile Sale s-au înălțat în rugăciune în folosul altora. Și ,totuși,la un moment dat ,mulțimea ațâțată de cărturarii, fariseii si preoții vremii a hotărât să-l omoare.Astfel,omul Acela a fost asezat pe lemnul noduros al unei cruci pe dealul Golgotei,mâinile acelea care au fost folosite doar pentru a binecuvânta i-au fost întinse pe cruce și niște oameni fără de milă au luat cuie,au luat un ciocan și-au început să bată cuiele în palmele delicate ale Mântuitorului. Pe măsură ce cuiele au străpuns palmele lui Isus ,dureri de nedescris i-au cuprins ființa și picături de sânge au început să șiroiască din rănile deschise. Cu siguranță, cunoașteți finalul. Isus moare,dar după trei zile înviază.Isus este Cel ce obține biruință asupra morții, este Cel viu în vecii vecilor dar semnele răstignirii i-au rămas. Mâinile Sale sunt pline de cicatrici.Semnele cuielor ,încă, se afla pe palmele Sale. Nu știu dacă ai meditat vreodată la acest tablou,dar te rog încearcă să privești la mâinile Sale. E posibil să nu îți placă, e posibil să îți întorci privirea de la cicatricile din mâinile Sale, dar ele sunt dovada faptului că El te iubește. În  Vechiul Testament proorocul Isaia în capitolul 53 prezintă esența
întregii Evanghelii:

Isaia 53
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.

Rănile din mâinile Sale sunt dovada cea mai evidentă a dragostei Sale pentru tine. Tot în cartea acestui prooroc mai citim:

Isaia 49
16. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele.

Numele tau este gravat pentru totdeauna în mâinile Sale.
Atât de mult te iubește că vei rămâne pentru veșnicii săpat pe mâinile lui Isus! Nu-i așa că e minunat?

Contemplând la acest tablou n-ai ajuns la concluzia că cele mai frumoase mâini sunt mâinile lui Isus?

Hei,ce spui?

Publicat de pe WordPress pentru Android

ELEMENTUL LIPSĂ

Salutare tuturor!

Dragi prieteni, să presupunem că doriți să cumpărați o carte,iar cartea respectivă este în mai multe volume. Ajungeți în fața vânzătorului ,comandați cartea respectivă iar vânzătorul vă informează că un anume volum al cărții lipsește. Ce faceți în această situație, o mai cumpărați?

Sau, ca gospodine sunteți interesate de un anumit serviciu care vă este atât de necesar la bucătărie. Constatați, însă, atunci când vreți să îl cumpărați că o anumită piesă din serviciul respectiv lipsește. Mai continuați cumpărăturile?

Sau, e o zi festivă, o zi deosebită, ati făcut toate pregătirile necesare, invitațiile sunt împărțite cu mult timp înainte, masa e deja gata,dar observați că rămân câteva scaune neocupate..Câțiva prieteni lipsesc… Nu- i așa că simțiți un anumit disconfort sufletesc? Ati fi vrut , așa de mult, ca toți cei invitați să fie prezenți!

Ca oameni,ne place ca lucrurile pe care le cumpăram să fie întregi, complete,să nu fie cu lipsă. Și este numai normal să fie așa! De ce si-ar permite careva să-și irosească banii pe ceva incomplet, pe ceva cu lipsă?
De asemenea, nimănui nu-i place ca atunci când cineva își serbează bucuria să fie persoane lipsă.. Tuturor ne place ca numărul celor ce au fost invitați să fie complet,să fie deplin.

Și din punct de vedere fizic,la un moment dat, în viața fiecărui om datorită înaintării în vârstă apar elemente lipsă. Aș da ca exemplu, așa în treacăt, faptul că tuturor ni se întâmplă ca īntr-o anumită perioadă din viață ne e jenă să mai râdem sau punem mâna la gură  atunci cand vorbim,aceasta pentru faptul ca nu vrem ca ceilalti din jurul nostru sa observe elementul sau elementele lipsă care au devenit deja evidente.. Ne simțim jenați de nouă înfățișare și de urgență alergăm la stomatolog pentru a suplini elementele lipsă.

Deci,oricând, un element lipsă produce disconfort ,jenă și chiar supărare.

image

Se spune că un un tânär sculptor a lucrat cu multa perseverență și migală la statuia unui înger. Când artistul a terminat lucrarea, urma ca dintr-un moment intr-altul să vină maestrul său Michelangelo pentru a vedea lucrarea finalizată.
Când Michelangelo a venit să vadă statuia îngerului, artistul s-a ascuns prin apropiere și a așteptat să audă comentariile maestrului său. Michelangelo a privit cu respirația întretăiată statuia din fața lui și ,într-un târziu , a spus: „Îi lipsește numai un lucru”. Apoi a plecat.Cuvintele acestea au căzut ca un trăsnet asupra tânărului artist. Au urmat în șir zile  de neliniște si nopți de nesomn. Văzând că se topește de la o zi la alta , un coleg de-al tânărului sculptor merse la Michelangelo si- l întrebă ce-i lipsește statuii.Maestrul Michelangelo îi răspunse: ” Îi lipsește doar viața. Cu ea ar fi desăvârșită. ”

Unii oameni sunt ca statuia aceasta. Sunt cetățeni respectabili,oameni morali,conform standardelor lumii sunt oameni buni,sunt manierați ,sunt oameni activi la locul de muncă, dar datorită faptului că niciodată nu au trăit experiența nașterii din nou le lipsește viața spirituală.

Când un tânăr s-a prezentat înaintea lui Isus și l-a întrebat ce să facă ca să moștenească viață veșnică ,Isus i-a răspuns:
Marcu 10
19. Cunoști poruncile: „Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înșeli; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.”
20. El I-a răspuns: „Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.”
21. Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.”

Când Isus a mers în vizită în casa prietenului său Lazăr,,sora acestuia,Maria, s-a asezat la picioarele lui Isus și asculta cuvintele Lui . Cealaltă soră, Marta,care

Luca 10
40.  era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El și I-a zis: „Doamne, nu-Ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute.”
41. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu,
42. dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”

Iubite cititor, in lumina acestor gânduri, te invit în aceste momente să faci o examinare detaliată a vieții tale spirituale și să vezi dacă nu cumva  îți lipsește un singur lucru sau poate mai multe…  Dacă cumva găsești ca îți lipsește ceva,nu crezi ca ar fi timpul să completezi lipsa respectivă? Treci la acțiune cât mai repede și fii un om cu un caracter integru!

Mult succes!

Publicat de pe WordPress pentru Android

EGOISM VERSUS ALTRUISM

Salutare prieteni!

Astăzi ,voi aborda așa în treacăt două noțiuni care sunt īntr-o totală antiteză una față de cealaltă. Este vorba despre egoism vs altruism.Fiecare dintre acestea ne caracterizează viata personală īntr-o măsură mai mică  sau mai mare.

Ce este egoismul?Conform dicționarului explicativ al limbii române egoismul este o ” atitudine de exagerată preocupare pentru interesele personale și de nesocotire a intereselor altora.”.Vorbind despre egoism filosoful francez, Andre Frossard, spunea intr-una din lucrarile sale ca ” este unul dintre cei mai mari inamici ai fericirii umane.”Practic ,persoana caracterizată de egoism  se concentrează doar asupra intereselor proprii,se gândește numai la sine și este în stare să calce în picioare pe cei din jurul său în dorința de a-si atinge obiectivele personale.

image

De partea cealaltă altruismul este definit ca fiind acea „atitudine binevoitoare și dezinteresată manifestată în folosul altora.” În consecință, persoana altruistă oferă ceva,sprijină, ajută ,susține pe cei din jurul său fără să spere să primească ceva în schimb.Face totul voluntar,benevol,dezinteresat.

Īntr-o galerie de artă, un vizitator  admira  cu vădită plăcere frumoasele tablouri expuse. Deodată privirea îi rămase pironită pe un anume tablou:îl contemplă cu uimire și interes.Tabloul  ilustra o mare dezlănțuită, un vas naufragiat,sute de oameni  luptandu-se cu moartea în mijlocul valurilor spumegânde iar acolo printre oamenii care piereau era o femeie care se apucase cu amândouă mâinile de o bucată de lemn pe care o găsise pe  apa zbuciumată a mării. Vizitatorul era profund marcat de mesajul ce-l transmitea tabloul din fața lui. După câteva minute de contemplare se hotărâ să continue să vadă și alte tablouri.La distanță de câțiva pași, pe un alt perete descoperi același tablou: aceeași mare înfuriată, aceeași oameni aflați în gheara morții ,însă, era un detaliu în plus: femeia care descoperise bucata de lemn se ținea cu tărie cu o mâna de lemnul plutitor în timp ce  mâna cealaltă o avea întinsă pentru a salva o altă persoană  care se zbătea între viață și moarte în mijlocul  naturii dezlănțuite. Stând în fața acestui tablou și contemplând asupra lui,pentru vizitatorul nostru primul tablou își pierduse orice însemnătate. Vizitatorul  înțelese ca mesajul celor două tablouri era egoism versus altruism.

Nu te cunosc personal,nu știu cine ești ,dar,îndrăznesc să te întreb: ce se manifestă mai des în viața ta : egoismul sau altruismul? În mod sigur ,cândva,în viața ta  ai găsit ceva,ai descoperit ceva ce a însemnat foarte mult pentru tine. Ce ai făcut cu ceea ce ai descoperit? Ai ținut doar pentru tine sau ai împărtășit și cu semenii tai?

Când  Andrei a descoperit ca Isus este  Mesia cel către care arătau toate profețiile Vechiului Testament, s-a dus la fratele său Simon Pentru și i-a spus:

Ioan 141. „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos)”

Când Filip l -a descoperit pe Isus,a mers la Natanael și i-a zis:

Ioan 14:5. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege și Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”

Când femeia din Samaria l-a descoperit pe Isus, a mers și a spus  aceasta locuitorilor din cetate. Rezultatul?

Ioan 4:39. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.”

Tu  l-ai descoperit pe Isus ca Mântuitor și Domn?Dacă da,ce faci cu această descoperire? O ții doar pentru tine sau o împărtășești cu alții?

Publicat de pe WordPress pentru Android