THE AUTHOR OF THE BIBLE

Although the Bible is a book whose Author is God, there are millions of people in this world who have never read this wonderful book. Many of them say that the Bible is an uninteresting and boring book. To all these people I reply: the only reason that you find the Bible  uninteresting and boring is that you do not know its Author.

Once, a young girl tried to read a book of poems. But after a few moments she put it aside because she found it dry and uninteresting. For a long time the book remained on the bookcase.The girl didn’t want to read it. Later, however, this girl met the young man who wrote the book of poems, she got acquainted with him and soon became friends. Soon, she took the book from the bookcase and began to read it,but this time she found that these were the most beautiful poems she ever read. She reads that book of poems every day. Moreover, he began to memorize many poems and recite them often to her friends.

Dear reader, are you in a similar situation? Do you say that the Bible is an uninteresting book? Try to know its Author and I know that the things will change in your life! Success!

By the way:1.What is your opinion about the Bible?
                       2.Do you know who is its Author?


Desi Biblia este o carte al carui autor este Dumnezeu, sunt milioane de oameni in lumea aceasta care nu au citit niciodata aceasta minunata Carte.Multi dintre acestia spun ca Biblia este o Carte neinteresanta si plicticoasa.

Pentru toti acesti oameni am urmatorul raspuns :singurul motiv pentru care voi gasiti Biblia ca fiind neinteresanta si necaptivanta este ca nu-I cunoasteti Autorul.

Odata, o tanara a incercat sa citeasca a carte de poezii. Dar dupa doar cateva momente a dat-o la o parte pentru ca a gasit-o seaca si neinteresanta.Mult timp cartea a ramas pe raftul bibliotecii fara ca fata sa o mai deschida pentru a o citi. Mai tarziu, insa, fata aceasta s-a intalnit cu tanarul care scrisese cartea de poezii, a facut cunostinta cu el si in scurt timp au devenit prieteni. Curand , a luat cartea din biblioteca si a inceput sa citeasca, dar de data aceasta a gasit ca erau cele mai frumoase poezii pe care le citise vreodata.Nu era absolut nici o zi  in care sa nu citeasca macar cateva poezii.Mai mult , a inceput sa invete pe de rost multe poezii si chiar le recitea adesea prietenelor sale.

Te afli  intr-o situatie similara?
Zici ca Biblia este o carte neinteresanta?
Incearca sa-I cunosti Autorul si lucrurile se vor schimba!
Succes!

DOES GOD EXIST OR DOESN’T HE?- EXISTA DUMNEZEU SAU NU?

There are many people who believe in the existence of God. They believe with conviction that there is a Creator God who created the whole universe and man is the masterpiece of His creation.

At the same time there are millions of people who deny the existence of God. They believe that man is the result of an evolutionary process that lasted a long time. Some of them like very much to mock Christians asking them if they believe in the existence of God.

One day, an atheist  met with an American farmer who was a servant of God. The atheist asked him:
-Do you think God exists?
-Yes, of course. I think God exists,   the farmer replied.
-But why do you believe in Him? Have you ever seen Him?
-No,  I haven’t,the farmer answered again. But  I  haven’t seen a Japanese in my life, and I think there are Japanese  people because our army  fought against the Japanese army and this is a strong proof enough for me. If there were no God, why would you  fight against Him?

Atheists are people who fight against God. It is nonsense to fight against something that does not exist. In fact, this fight against God is a strong argument for the existence of God.

Dear reader, what do you think: Does God exist or does not exist He?

Sunt foarte multi oameni care cred in existenta lui Dumnezeu.Ei cred cu toata convingerea ca exista un Dumnezeu Creator care a creat intregul Univers iar omul este capodopera creatiei Sale.

In acelasi timp exista milioane de oameni care neaga existenta lui Dumnezeu . Ei cred ca omul este rezultatul unui proces evolutiv care a durat o perioada lunga de timp.Unora dintre acestia  le face o deosebita placere sa isi bata joc de crestini intrebandu-i daca cred in existenta lui Dumnezeu.

Intr-o zi, un ateu s-a intalnit cu un fermier american care era un slujitor al lui Dumnezeu. Ateul l-a intrebat:
-Crezi ca exista Dumnezeu?
-Sigur ca da, cred, a raspuns fermierul.
-Dar de ce crezi in El? L-ai vazut vreodata?
-Nu, a raspuns fermierul.Dar tot asa nu am vazut nici un japonez in viata mea,  si cred ca exista japonezi  pentru ca armata noastra a luptat contra japonezilor si aceasta este o dovada suficienta pentru mine. Daca nu ar exista Dumnezeu , ce rost ar avea sa lupti impotriva Lui?

Ateii sunt oameni care lupta impotriva lui Dumnezeu. Este un non-sens sa lupti impotriva a ceva ce nu exista. De fapt , aceasta lupta este un argument puternic in favoarea existentei lui Dumnezeu.

Iubite cititor, tu ce crezi: exista sau nu exista Dumnezeu?

PRIETENUL ADEVARAT-THE REAL FRIEND

Sunt multe ganduri despre prieteni si prietenie. Pentru astazi, am selectat un gand care suna in felul urmator:

Un prieten care iti intelege lacrimile este mult mai pretios decat o multime de prieteni care iti cunosc doar zambetul.

Esti de acord cu mesajul transmis de acest gand?  Cum comentezi?

image

There are a lot of thoughts about friends and friendship. For today, I have selected a thought that sounds in the following way:

A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile.

Do you agree with this message? How do you comment?

NU JUDECAȚI- DO NOT JUDGE

Recent, într-o comunitate protestantă a fost ales ca prezbiter un tânar în värstă de vreo 30 de ani. Omul acesta era foarte strict cu cei din jurul său ,dar foarte tolerant cu sine și cu cei din familia sa.
In comunitatea aceea era o bătrână pe care nu o putea suporta.Bătrâna aceea era o femeie care venea mereu la biserică, asculta Cuvântul lui Dumnezeu  iar când serviciile divine se terminau  bătrâna pleca liniștită acasă. Însă, prezbiterașul spunea despre aceastå femeie:
-Femeia aceasta nu face absolut nimic în biserica noastră!
Totuși, s-a intâmplat ca într-o zi de închinare să vină în comunitate un nou pastor.Mesajul a fost despre lucrarea de evanghelizare. La un moment dat ,în timpul predicii pastorul a spus:
– Toți care ați cunoscut adevărul biblic prin intermediul unei persoane din această biserică ,vă rog să vă ridicați în picioare și så mergeți la persoana aceea și så-i mulțumiți.
În scurt timp , în dreptul femeii bătrâne s-au strâns câteva persoane care s-au așezat la rând pentru a-i mulțumi pentru că au cunoscut adevărul biblic prin ea.
În dreptul prezbiterului nu era nimeni.

Cum comentați atitudinea prezbiterului?

image

Recently , in a Protestant community a man about 30 years was chosen as an elder . This man was very strict with people around him , but very tolerant with himself and with those of his family.
In that community there was an old woman to whom the elder  could not bear her. The old woman was a person who always came to church , was listening to the Word of God and when the divine services ended she  quietly was going home. But the elder said about this woman :
-This  woman  makes absolutely nothing in this church !
However , it has happened on a day of worship that a new pastor came to that  community . The message was about evangelism . At one point during the sermon the pastor said:
– All who have known biblical truth through a person in this church , I ask you to stand up and go to that person and to thank him/her. Soon ,in front of the old woman a lot of people gathered and sat in a row to thank her because they knew the biblical truth through her.
But  in front of the elder  was none  to thank him.

How do you comment the  elder”s attitude ?

IA DECIZII PERSONALE- MAKE PERSONAL DECISIONS

Cand Ronald Reagan era copil s-a dus impreuna cu matusa sa la un cizmar pentru a comanda o pereche de pantofi noi. Cizmarul l-a întrebat:
– Ce fel de pantofi vrei,negri sau maro?
– Nu știu,a răspuns Ronald.
-Ce fel de pantofi vrei,cu botul rotund sau pătrat? a continuat cizmarul.
-Nu știu,a răspuns din nou Ronald.
-Atunci imi vei da răspunsul peste câteva zile.
-Ok,a răspuns Ronald.
După câteva zile, cizmarul s-a intâlnit cu tânarul Ronald și l-a întrebat din nou:
-Tinere,cum vrei să fie pantofii?
-Nu știu, a spus din nou Ronald.
-Bine, a spus cizmarul, atunci vino peste câteva zile pentru a-ți lua pantofii.
După câteva zile Ronald s-a dus să iși ia pantofii,dar a fost foarte surprins să constate că  cizmarul îi făcuse un pantof negru cu botul rotund și unul maro cu botul pătrat.
-Dar ce sunt cu aceștia? a intrebat Ronald.
-Sunt ai tăi tinere.Iti aparțin.
-Dar…
-I-ai și nu uita!Nu lăsa pe altul să ia decizii în locul tău.

image

When Ronald Reagan was a child, he went along with his aunt at a shoemaker for a pair of new shoes. The shoemaker asked him:
-What kind of shoes do you  want, black or brown?
-I don’t know, Ronald answered.
-What kind of shoes do you want? Do you want square toes or round toes? continued the shoemaker.
-I don’t know,  Ronald answered again.
-Then you’ll give me the answer in a few days.
-Ok, replied  Ronald.
After a few days, the shoemaker  met with the young Ronald and asked him again:
– How do you want to be the shoes?
-I don’t know, Ronald said again.
-Well,the shoemaker said, then come back a few days later to get the shoes.
After a few days Ronald went to take his shoes, but was very surprised to find  one  black square-toed and one brown round-toed shoe! 
-But what are with these? Ronald asked.
-These are yours.These are your shoes.
-But ..
-Take them ,please and don’t forget! Don’t let another make decisions in your place.

REZULTATUL UNEI VIEȚI DE PĂCAT- THE RESULT OF A SINFUL LIFE

Este un fapt bine cunoscut că Leonardo da Vinci a pictat tabloul care reprezintă ultima cină cu Isus și apostolii, numit „Cina cea de taină”.
Marele pictor s-a confruntat cu următoare problemă: trebuia să-l picteze pe Isus și avea nevoie de un tânăr pentru a-i servi ca model. A căutat mult până ce a găsit un tânăr chipeș ,cu trăsături  nobile. După ce l-a pictat pe Isus ,tânărul a plecat si nu  l-a mai văzut niciodată. Au trecut câțiva ani,în timpul cărora Leonardo a pictat celelalte personaje ale tabloului. Acum urma să îl picteze pe Iuda. Ii trebuia un om cu aspect crud, care să reprezinte semnele răutății si a decadenței. În final, a găsit pe un om potrivit. L – a adus în atelierul său și a început să picteze. Deodată,  a văzut că omul din fața lui plângea. L -a întrebat care este motivul iar acesta a răspuns:
– Știți, eu sunt tânărul care cu ani în urmă am pozat pentru ca dumnevoastră să-l pictați pe Isus, iar acum vă serviți de mine pentru a-l picta pe Iuda.

Iubite cititor,acest fapt ilustrează dramatic nefasta transformare pe care o produce în ființa umană păcatul sau o viață plină de vicii. Păcatul te poate aduce până la cel mai jos nivel al condiției umane. De aceea,ar trebui ca zilnic să eviți păcatul si sa dorești să trăiești ca Isus.

Și nu uita: pe cine reprezinți în viața ta de zi cu zi? Pe Isus sau pe Iuda?

image

It is a well known fact that Leonardo da Vinci painted the picture named the Last Supper .Jesus and the apostles are sitting around a big table to serve their last supper before Jesus’ crucifiction.
The great painter was faced with the following problem: he had to paint Jesus and needed a young man to serve him as a model for Jesus. He searched long to find a handsome young man with noble traits. After  Leonardo painted Jesus, the young man left and did not see him anymore.Several years have passed, during which Leonardo painted  all disciples. Now , Leonardo was to paint  Judas.He had need a cruel-looking man, representing the signs of wickedness and decadence. Finally, he found a suitable man. The painter brought him in his studio and began painting. Suddenly, he saw the man in front of him weeping. Leonardo da Vinci asked him the reason and he replied:
– You know, I’m  the young man who years ago I posed for you to paint Jesus  and now you use me to paint Judas.

Dear reader, this illustrates dramatically fateful transformation that occurs in the human being  , as a result of a life full of sin or a life of vice. The sin can bring  anyone to the lowest level of the human condition. Therefore,you should avoid the sin and want to live like Jesus every day.

And remember :whom do you represent in your daily life, Jesus or Judas?

CEA MAI BUNĂ CARTE PE CARE AI CITIT-O VREODATĂ-THE BEST BOOK YOU’VE EVER READ

Una din pasiunile pe care o întâlnesc la oamenii din jurul meu este cititul. O întrebare pe care ne-o punem adesea când ne întâlnim este:” Ce carte citești acum?” . Și în funcție de răspunsul primit îți dai seama ce fel de om este cel din fața ta și care sunt preocupările sale.

Nu cred că există om care să nu fi citit măcar o singură carte de-a lungul existenței sale.Cunosc persoane care zilnic își pun deoparte timp pentru a citi câteva zeci de pagini dintr-o carte. Astfel, aceste persoane citesc sute de carti pe parcursul vieții lor.

Din moment ce te afli pe paginile acestui blog, cred , iubite cititor, că și tu ești un pasionat al cititului. Cred că iubești cartea și că o parte din timpul tău o dedici acestei pasiuni.

Nu stiu câte cărți ai citit până acum ,dar din cele citite, care carte o consideri a fi cea mai bună și de ce? Dacă ar fi ca să recomanzi cuiva să citească o carte, ce carte i-ai recomanda?

Aștept cu mult interes răspunsurile tale la aceste întrebări.

image

One of the passions  I meet at the people around me is reading. A question we often ask when we meet is: „What book are you reading, now?” . And depending on the response ,you realize what kind of man is in front of you and what are his concerns.

I do not think there is a man who has not read a single book during his life.I know people who set aside time to read dozens of pages from a book,every day. Thus, these people have read hundreds of books throughout their lives.

Since you are on the pages of this blog, I think ,dear reader ,that you are a passionate reader. I think that you love the book and you consacrate some of your time to this passion.

I do not know how many books you’ve read until now, but what  book do you consider to be the best and why? If you would like to recommend someone to read a book, what book would you recommend?

I am looking forward your answers to these questions.